RUT- Avdraget

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på det är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges bara för arbetskostnaden och inte för resor, städmaterial mm.